O Fundacji

Fundacja ropoczeła swoją działalność 25.09.2001r. W 2004 roku otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznehgo.

Posiadamy dwa domy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi w Wiśle Małej i w Ustroniu.


Celem fundacji jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności dotkniętych niepełnosprawnością, bezrobociem, bezdomnością, uzależnieniami, których sami nie potrafią przezwyciężyć, udzielając im wsparcia materialnego, intelektualnego i duchowego, przy uwzględnieniu zasad samopomocy, samokształcenia i solidarności społecznej.

Działalność Fundacji:
Bezdomność jest problemem społecznym dotykającym kilkaset tysięcy osób w naszym kraju. Szczególnie niepokojący jest nagły wzrost liczby bezdomnych matek z dziećmi, jaki zauważyliśmy w przeciągu ostatnich lat. W chwili obecnej, prowadzone przez naszą Fundację dwa ośrodki są pełne.

Bezdomność uniemożliwia normalny rozwój człowieka, wpływa negatywnie na rozwój psychiczny i fizyczny. Spowodowana jest najczęściej bezrobociem, nieodpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, brakiem umiejętności przystosowania do zmieniających się warunków gospodarczych, chorobą alkoholową i nasilająca się frustracją społeczną. Jest przykładem patologii i marginalizacji. Pozbawienie domu jest pozbawieniem człowieka bezpieczeństwa (stan bezdomności szczególnie źle wpływa na rozwój psychiczny i fizyczny dzieci), brakiem możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, począwszy od najbardziej podstawowych aż do potrzeby własnego rozwoju. Bezdomne matki, często uwikłane w uzależnienia, nie potrafią własnym staraniem zapewnić sobie i swoim dzieciom takiego schronienia, które mogłyby uważać za swoje i które spełniałoby minimalne warunki socjalne. Bardzo często zdarzają się sytuacje, gdzie konflikty rodzinne uniemożliwiają wspólne zamieszkiwanie w lokalu, w którym jest się zameldowanym.

Skutkiem tych wszystkich zdarzeń jest zupełna dysfunkcja tych rodzin, powielanie biedy materialnej, emocjonalnej i moralnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Bezdomne matki i ich dzieci nie posiadają żadnych dochodów. Nie mają dachu nad głową, odzieży i żywności a często nawet dokumentów. Kobiety często bywają uzależnione od alkoholu, umysłowo i ruchowo niepełnosprawne. Zarówno matki jak i dzieci zawsze są w bardzo złym stanie psychicznym i fizycznym.
 
Staramy się o wsparcie działalności poprzez tworzenie programów, z których można uzyskać środki na realizowanie zamierzonych celów. Wykorzystujemy do tego programy z Powiatu Cieszyńskiego i Województwa Śląskiego.

 

    Dom dla bezdomnych matek mieści się w Wiśle Małej (powiat Pszczyński) przy ul. Pawia 11. Budynek posiada parter oraz pierwsze piętro, w którym znajduje się 8 pokoi (każdy z nich przeznaczony jest dla jednej matki z dziećmi), dwie świetlice, w których znajdują się kanapy, zabawki oraz TV, kuchnia z pełnym zapleczem gospodarczym i wyposażeniem, obok kuchni znajduje się jadalnia z dużym wspólnym stołem oraz krzesełka do karmienia małych pociech:), budynek posiada trzy węzły sanitarne (w każdym: prysznic, WC, umywalki), do dyspozycji podopiecznych jest także pralnia oraz suszarki. Ponadto posiadamy ogromny ogród z piaskownicą i huśtawką dla dzieci, krzesła oraz stoły ogrodowe, gdzie matki z dziećmi mogą spędzać wspólne popołudnia z dziećmi.
  
   Na parterze znajduje się pokój kierownika, który służy również do indywidualnych spotkań podopiecznych ze specjalistami. Podopieczne mają możliwość do stałego korzystania z porad prawnika, a także zajęć z psychologiem i pedagogiem. W razie potrzeby jesteśmy również objęci opieką lekarza pediatry oraz psychiatry. Nasz dom znajduje się tuż obok szkoły i przedszkola, do którego nasi podopieczni uczęszczają. Szkoła posiada boisko i nowy plac zabaw, z którego dzieci również mogą korzystać.

Współpracujemy także z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pszczynie, który kieruje do nas wolontariuszy pomagających podopiecznym w codziennych zajęciach jak i sami organizują czas wolny dzieciom poprzez zabawy i zajęcia edukacyjne. Podopieczne biorą również udział w zajęciach i kursach doszkalających w Klubie Integracji Społecznej w Pszczynie, co daje im większą możliwość rozwoju i znalezienia pracy:)

Dodatkowo możliwość przeprowadzania zajęć z hipoterapii po uprzednim skierowaniu od lekarza.

 

 

Statut fundacji

Statut Fundacji Dobrego Pasterza z siedzibą w Ustroniu, ul. Skalica 1

Zatwierdzony Postanowieniem Sądu rejonowego w Bielsku - Białej w dniu 27 grudnia 2017 r.

Sygn sprawy: BB.VIII NS-REJ.KRS/014720/17/662

 

Skontaktuj się z nami

Nasz adres:

43-450 Ustroń, ul. Skalica 1

Napisz lub zadzwoń:

tel: 33 858 71 72, 32 449 04 09, 506127749

mail: biuro@gci.ox.pl