Oferta

Fundacja Dobrego Pasterza prowadzi Schroniska dla bezdomnych kobiet i Domy dla bezdomnych matek z dziećmi i kobiet w ciąży, w Ustroniu i Wiśle Małej.

            Do naszych placówek mogą być kierowane osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu przebywających innych osób – jak w schroniskach określonych Ustawą.

            Przyjęcie osoby bezdomnej do placówek odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej i równorzędnych.

W czasie pobytu zapewniamy:

1. Schronienie:

- dla kobiet samotnych oddzielne łóżko z pościelą i wydzielone miejsce w szafie,

- dla matek z dziećmi – oddzielne pokoje,

2. Trzy posiłki dziennie, w tym jeden gorący,

3. Warunki sanitarne umożliwiające utrzymanie higieny osobistej, w tym zapewnienie ciepłej wody, proszku do prania, papieru toaletowego, podstawowych środków opatrunkowych.

Do dyspozycji podopiecznych jest wyposażona wspólna kuchnia oraz świetlica, umożliwiająca spędzanie czasu wolnego.

Nasze podopieczne mogą korzystać z pomocy psychologa i prawnika, brać udział w grupie wsparcia dla osób współuzależnionych a także w kursach i szkoleniach mających na celu podniesienie kwalifikacji i podjęcia aktywności zawodowej. Pomagamy również w załatwianiu spraw osobistych, urzędowych i zdrowotnych.

 

Ośrodki Pomocy Społecznej pokrywają 100% kosztów pobytu i wyżywienia, ponieważ osoba bezdomna kierowana do naszej Fundacji nie jest stroną w zakresie rozliczeń finansowych.

 

Skontaktuj się z nami

Nasz adres:

43-450 Ustroń, ul. Skalica 1

Napisz lub zadzwoń:

tel: 33 858 71 72, 32 449 04 09, 506127749

mail: biuro@gci.ox.pl