Oferta

 

Ustroń, dnia 26 października 2021 r.

OFERTA dot. schronienia

Fundacja Dobrego Pasterza w Ustroniu prowadzi schroniska dla bezdomnych kobiet i domy dla bezdomnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Ustroniu i Wiśle Małej.

Schroniska prowadzone przez Fundację wpisane zostały do prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego  rejestru placówek  udzielających schronienia pod nr:

  • 58 -  Schronisko dla bezdomnych kobiet w Ustroniu, ul. Skalica 1,
  • 59 -  Schronisko dla bezdomnych kobiet w Wiśle Małej, ul. Pawia 11.

Fundacja posiada status OPP wpisany w KRS nr 0000047396.

Schroniska posiadają standardy określone rozporządzeniem MRP i PS z dnia 27.04.2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

Domy spełniają warunki określone w rozporządzeniu MPS z dnia 8.03.2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Do naszych placówek mogą być skierowane osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu przebywających innych osób.

Przyjęcie osoby bezdomnej do placówek odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora  Ośrodka Pomocy Społecznej i równorzędnych.

W czasie pobytu zapewniamy:

  1. Schronienie:
    • dla kobiet samotnych – oddzielne łóżko z pościelą i wydzielone miejsce w szafie,
    • dla matek z dziećmi  - oddzielne pokoje.
  2. Trzy posiłki dziennie, w tym co najmniej jeden gorący,
  3. Warunki sanitarne umożliwiające utrzymanie higieny osobistej, w tym zapewnienie ciepłej wody, proszku do prania, papieru toaletowego, podstawowych środków opatrunkowych.

Na koszt Fundacji dowożone są osoby bezdomne do lekarza, do szpitala, do urzędów, (jeżeli osoba bezdomna nie jest w stanie dotrzeć tam samodzielnie).

Do dyspozycji podopiecznych jest wyposażona wspólna kuchnia oraz świetlica, umożliwiająca spędzanie czasu wolnego.

Nasze podopieczne mogą korzystać z pomocy psychologa i prawnika, brać udział w grupie wsparcia dla osób współuzależnionych a także w kursach i szkoleniach mających na celu podniesienie kwalifikacji i podjęcia aktywności zawodowej. Pomagamy również w załatwianiu spraw osobistych, urzędowych i zdrowotnych.

Koszt 1 osobodnia w roku 2023 wynosi 50 zł.

Rozliczenie za pobyt osób bezdomnych odbywa się  w okresie miesięcznym.

Fundacja Dobrego Pasterza nie pobiera opłaty za gotowość przyjęcia do placówki.

Ośrodki pomocy Społecznej pokrywają  100% kosztów pobytu i wyżywienia, ponieważ osoba bezdomna kierowana do naszej Fundacji nie jest stroną w zakresie rozliczeń finansowych.

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, osoby kierowane do naszej placówki powinny posiadać potwierdzenie o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 lub były poddane izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nie później niż 6 m-cy od dnia skierowania do naszej placówki.

 

Skontaktuj się z nami

Nasz adres:

43-450 Ustroń, ul. Skalica 1

Napisz lub zadzwoń:

tel: 33 858 71 72, 32 449 04 09, 506127749

mail: biuro@gci.ox.pl