Aktualności » Zadanie związane z pomocą osobom bezdomnym

Fundacja realizuje zadanie publiczne z zakresiu przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością "Pomóżmy bezdomnym matkom z dziećmi - kontynuacja 2017". Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewody Śląskiego.

Zadanie ma na celu wsparcie osób najuboższych, bezdomnych kobiet i matek z dziećmi poprzed udzielenie im pomocy prawnej, psychologicznej, zorganizowanie szkoleń "Krój i szycie" oraz "Pomoc kuchenna" a także zapewnienie im schronienia. Będzie realizowany do 31.12.2017r.

Skontaktuj się z nami

Nasz adres:

43-450 Ustroń, ul. Skalica 1

Napisz lub zadzwoń:

tel: 33 858 71 72, 32 449 04 09, 506127749

mail: biuro@gci.ox.pl